დამკვეთის სახელი: ტერა ბანკი

დამკვეთის საჭიროება: ტერა ბანკის მონაცემთა ცენტრში არსებული უწყვეტი კვების სისტემა ვეღარ ართმევდა თავს ბანკის კლიენტების გაზრდილ მოცულობებს და საჭიროებდა განახლებას როგორც სიმძლავრეების მიმართულებით, ასევე საიმედოობის კუთხით.

აგებული სისტემა: გამოცხადებული კონკურსის შედეგად, ბანკმა არჩევანი გააკეთა იტალიურ ბრენდ Riello-UPS-ზე, რომელიც გამოირჩევა უკომპრომისო ხარისხით და მაღალი საიმედოობით. საწყის ეტაპზე სისტემა 2 x 25 კილოვატიანი დანადგარითაა დაკომპლექტებული, თუმცა მოდულურია და საბოლოოდ დაგეგმილია მისი 100 კილოვატამდე გაფართოვება. ამჟამად პროექტი განხორციელების ფაზაშია და UPS სისტემის გარდა ის მოიცავს მონაცემთა ცენტრის ელ-ფარების მოწყობას, სადენების შეცვლასა და საერთო მდგრადობის ამაღლებას.