დამკვეთი: სასტუმრო და გოლფ კლუბ თაბორი რეზორტსი

საჭიროება: სასტუმრო და გოლფ კლუბ თაბორი რეზორტს, რომლის მშენებლობაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და საბოლოო სახით 2021 წელს იქნება მზად, უნდოდა ობიექტის საიმედო ალტერნატიული ენერგიით უზრუნველყოფა.

აგებული სისტემა: ჩვენ სპეციალურად მათთვის შევქმენით სისტემა, რომელიც მოიცავს 3ცალი 830 კვა დიზელ გენერატორების კომპლექტს, ჯამურად 2490 კვა სიმძლავრით, რაც მათ დაეხმარებათ ეფექტიანობის მაქსიმალურად გაუმჯობესებაში.