დამკვეთი: მეღვინეობა შუმი

საჭიროება: ღვინის ქარხნის შიდა ტერიტორიაზე ტვირთის დასაკომპლექტებლად დამკვეთს ესაჭიროებოდა ელექტრო ავტოდამტვირთველი, რომლის საშუალებითაც ადგილზე მოახერხებდნენ სხვადასხვა ტვირთის ეფექტურად და დროულად გადატანას.

აგებული სისტემა: ჩვენი ჯგუფი ადგილზე გაეცნო საჭიროებებს და დაიგეგმა 1.8 ტონა/4 მეტრი ტვირთამწეობის ელექტრო დამტვირთველის მოწოდება. კომპანიამ ჩვენგან შეარჩია ბრენდი HELI-ს ტექნიკა. მიწოდებული ელექტრო ავტოდამტვირთველი დიდ დახმარებას გაუწევს დამკვეთს საქმიანობაში.