დამკვეთი: საქაერონავიგაცია

საჭიროება: საქაერონავიგაციისთვის მნიშვნელოვანი იყო მაღალი საიმედოობის ხარისხიანი ავტონომიური ელექტო უზრუნვეყოფა, რომელიც პროცესების უწყვეტობის გარანტი იქნებოდა.

აგებული სისტემა: ჩვენი დახმარებით საქაერონავიგაციამ მოახერხა ისეთი ეფექტური სისტემის აგება, რომელიც ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა მის სწრაფად და უწყვეტად მიწოდებას, კერძოდ 23 ცალი კატერპილარის ჯგუფში შემავალი მაღალი ხარისხის FG Wilson-ის დიზელ გენერატორების მიწოდებას, მონტაჟს და ექსპლუატაციაში გაშვებას.