დამკვეთი: რომპეტროლი

საჭიროება: კომპანია რომპეტროლს ესაჭიროებოდა სპეციალური დიზელ გენერატორების დამონტაჟება, რომელიც ოპერაციების სწრაფად და უწყვეტად წარმართვაში დაეხმარებოდათ.

აგებული სისტემა: ენსოლმა შეუქმნა ამ პრობლემის მოგვარებისთვის საჭირო თანამედროვე სისტემა, რომელიც მოიცავდა 37 გენერატორს 1,2 კვტ-დან 160 კვტ-მდე ჯამურად 1.2 მეგავატზე მეტი სიმძლავრით , რისი დახმარებითაც მათ მოახერხეს სამუშაო პროცესების უწყვეტობის და ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველყოფა.