დამკვეთი: რედისონ ქოლექშენ წინანდალი

საჭიროება: სასტუმრო რედისონ ქოლექშენ წინანდალში, ფინანსური დანაკარგების არიდების მიზნით, საჭირო იყო სპეციალური დიზელ გენერატორის დამონტაჟება, რომელიც საიმედო, ალტერნატიული ენერგიის უზრუნველყოფით დაეხმარებოდა.

აგებული სისტემა: ენსოლი დაეხმარა მათ ამ პრობლემის მარტივად მოგვარებაში, კერძოდ მიაწოდა და დაამონტაჟა 1650 კვა სიმძლავრის 1 გენერატორი.