დამკვეთი: პროკრედიტ ბანკი

საჭიროება: პროკრედიტ ბანკს მთავარ ოფისში სამუშაო პროცესის გასაუმჯობესებლად უნდოდა ელექტროენერგიის საჭირო რაოდენობის სწრაფი და უწყვეტი მიწოდება.

აგებული სისტემა: ჩვენ მათ ავუგეთ სპეციალური სინქრონიზებული სისტემა, რომელიც მოიცავდა 2 გენერატორს, ჯამურად 1200 კვტ-ზე მეტი სიმძლავრით, 2 ტრანსფორმატორს ჯამურად 2500 კვა სიმძლავრით და უწყვეტი კვების წყაროებს ჯამში 500კვა სიმძლავრით. პროექტის დასრულების შემდგომ პროკრედიტ ბანკმა მოახერხა ეფექტიანობის საგრძნობლად გაუმჯობესება.