დამკვეთი: მეამა

საჭიროება: მეამას საწარმოში, რომელიც ურთულესი გეომეტრიული ნაგებობებით გამოირჩევა და მოთავსებულია ულტრა თანამედროვე მანქანა-დანადგარები, საჭირო იყო თანამედროვე სინქრონიზებული სისტემა, რომელიც ოპერაციების სწრაფად და უწყვეტად წარმართვაში დაეხმარებოდათ.

აგებული სისტემა: ჩვენ კომპანია მეამას ავუგეთ უნიკალური სისტემა, კერძოდ დავუმონტაჟეთ უმაღლესი ხარისხის 1260 კვტ სიმძლავრის 1 გენერატორი და 500 კვტ სიმძლავრის მოდულარული უწყვეტი კვების სისტემა.