დამკვეთი: ლიბერთი ბანკი

საჭიროება: ლიბერთი ბანკის ახალ სათაო ოფისში, ენერგიის სწრაფად და უწყვეტად მიწოდების მიზნით, აუცილებელი იყო გენერატორების და იუპიესების მიწოდება და დამონტაჟება.

აგებული სისტემა: ჩვენ დავამონტაჟეთ 70 მდე ბენზინის 15 კვა და 20 მდე დიზელის გენერატორები , ამ სისტემის საშუალებით ლიბერთი ბანკი ახერხებს აიცილოს ის ფინანსური დანაკარგები რაც ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში არის მოსალოდნელი.