დამკვეთი: კლინიკა ჯერარსი

საჭიროება: ისეთი ევროპული დონის კლინიკას, როგორიც ჯერარსია, ესაჭიროებოდა დიზელ გენერატორები კომპლექტი. კლინიკა სპეციფიური შენობაა სადაც მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება.

აგებული სისტემა: ენსოლმა მოახერხა ეფექტური სისტემის შეთავაზება, რომელიც მოიცავდა 2 ცალ დიზელ გენერატორს, ჯამურად 1660 კვა სიმძლავრით, საბოლოო ჯამში კლინიკა ჯერარსი ახერხებს უზრუნველყოს მისი პაციენტების ხარისხიანი მომსახურების უწყვეტობა.