დამკვეთი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

საჭიროება: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას სურდა მაღალი ძაბვის მინის იზოლატორების და სახაზო არმატურის შესყიდვა/დაყენება და შესაბამისად გამოცხადებული ჰქონდა არაერთი ტენდერი.

აგებული სისტემა: ჩვენმა გუნდმა ყველა ამ ტენდერის მოგება შეძლო, რადგან თითოეულ შემთხვევაში ეფექტური შეთავაზება გაუკეთა კომპანიას, შესაბამისად საბოლოო ჯამში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ კონკურენტულ ფასში მიიღო ევროპული პროდუქცია.