დამკვეთი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

საჭიროება: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას სურდა ძალოვანი ტრანსფორმატორის შესყიდვა და გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი.

აგებული სისტემა: ენსოლის გუნდმა საკმაოდ ეფექტური და მომგებიანი შეთავაზება გაუკეთა კომპანიას, მოიგო ტენდერი და საბოლოო ჯამში მიაწოდა და დაამონტაჟა 1 ტრანსფორმატორი 40მვა სიმძლავრის. ამ პროექტის საშუალებით გაიზარდა ქს გორი 220-ის სიმძლავრე და ხორციელდება რეგიონის შეუფერხებელი ენერგომომარაგება.