დამკვეთი: თბილისის მერია

საჭიროება: თბილისის მერიას მთავარ ოფისში ესაჭიროებოდა გენერატორების კომპლექტი, რომლის დახმარებითაც ისინი მოახერხებდნენ საჭიროების შემთხვევაში ელექტროენერგიის მთლიან შენობაში მიწოდებას.

აგებული სისტემა: ჩვენ შევთავაზეთ მათ სპეციალური სისტემა, კერძოდ დავამონტაჟეთ 1 გენერატორი 685 კვაზე მეტი სიმძლავრით, რამაც გამოიწვია საოპერაციო პროცესების უწყვეტობა და ეფექტიანობის მაქსიმალურად ზრდა.