დამკვეთი: ბლექ სი ენერჯი

საჭიროება: კომპანიას ესაჭიროებოდა 2 ცალი 35 კვ სიმძლავრის ქვესადგურის დაყენება და არსებულ 3 ჰესზე ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება.

აგებული სისტემა: ენსოლმა განახორციელა ჩვენთან წარმოებული ქალაქური ტიპის ორი ქვესადგურის მიწოდება/მონტაჟი, ასევე არსებულ 3 ჰესზე ელექტრო მოწყობილობების მიწოდება, ელექტრო სამონტაჟო სამუშოაების ჩატარება, ტესტირება და გაშვება.