დამკვეთი: ბილტმორი

საჭიროება: სასტუმრო ბილტმორს შენობაში ენერგიის ეფექტურად მისაწოდებლად ესაჭიროებოდა სპეციალური დიზელ გენერატორის დამონტაჟებდა.

აგებული სისტემა: ჩვენმა გუნდმა თბილისში მდებარე ბილტმორის სასტუმროში დააყენა 1560 კვაზე მეტი სიმძლავრის დიზელ გენერატორი, რომლის საშუალებითაც ბილტმორის მენეჯმენტი ახერხებს ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში მაქსიმალურად თავიდან აირიდოს ფინანსური დანაკარგები, გენერატორების გარდა პროექტის ფარგლებში თითოეულ ნომერში დავაყენეთ LG-ის ფირმის ტელევიზორები.