დიზელის იყოს გენერატორი თუ ბენზინის, ეს დამოკიდებულია კონკრეტული ამოცანის, საჭიროების, მოხმარების სფეროს, ინტენსივობის, დატვირთვის და სიმძლავრის, ადგილმდებარეობის, საიმედოობის, პირველადი შესყიდვის და ხანგრძლივი სარგებლობის ღირებულებების, და სხვა მრავალი ფაქტორის შეფასების და შეფარდების შედეგზე.

აღნიშნული საკითხის გარკვევაში და თქვენი ამოცანების ზუსტად ჩამოყალიბებაში დაგეხმარებათ ჩვენი ინფოგრაფიკა, დამატებითი კითხვების შემთხვევაში კი არ მოგერიდოთ ჩვენთან დაკავშირება..